Nieuwe pagina 0

SCHAAMTE.

De schaamte drukt mij neder,
De schaamte maakt mij klein;
Ik durf bij haar niet weder,
Zij is te hoog en rein.

Ik pluk vergeet-mij-nietjes,
Ze vallen op den grond;
Ik ken veel oude liedjes
Ze sterven op mijn mond.77 Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.