Nieuwe pagina 0

RUISCH UIT DEN HEMEL

Ruisch uit den hemel van mijn peizen,
Zingende gouden pracht,
Over de aardsche vreugdpaleizen
Van een verhoogd geslacht.
Twijfel, deemoed en zorgen
Scheuren voor zon als grauw gewolk,
En mijn dag verstrekt een morgen
Aan een trotscher volk.49 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.