Nieuwe pagina 0

REGENBOOG.

't Is over! Zie, het heldert allerwegen
waar grauwe hemel grijzen hagel spoog.
De zware zeilen van de lucht bewegen
traag-waaiewaaiend open, wijd en hoog.

Nu zijpelt zonlicht door een zachte regen
en toovert zilver voor het lachend oog;
op aarde daalt een wonderbare zegen
en in de verte zwelt een regenboog.

Gegroet, o geest vol leven, licht en vrijheid,
die om den hemel heen uwe armen rondt
en hem verzoenend zoent tot roode blijheid!

Wees gij getuige van ons hoog verbond
en maak door uwe heerlijke nabijheid
een nieuwe Godsvrede aan de wereld kond.48 Ideaal. Een sonnettenkrans, Gent (A. Siffer) 1900, 60 p.
66 Uit zonnige jeugd, Amsterdam z.j. (1916), 75 p.
187 Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam 1918, 305 p.
39 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
43 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.