Nieuwe pagina 0

OVER WOLKEN, OVER WOUDEN

Over wolken, over wouden,
vaart de volle klare maan.
Hooge liefde, u moet ik houden
stralend op mijn levensbaan.
Hooge liefde, hooge vrede,
neem van mij al aardschen druk,
dat ik elken stond bestede
aan uw lied van rein geluk.211 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.