Nieuwe pagina 0

OP SLEEPTOUW?

Frankrijk is de sleepboot,
sleept 't een schip na 't ander schip.
Belgie is het eerste.
Volgt ook Nederland?

Gij, die lang de zee beheerschte,
hebt gij dan van varen, hebt gij dan van klip
en strand,
maar zooveel verstand,
dat gij, in een rij van schepen,
u laat sleepen?

Zwerf toch niet op avontuur.
Houd uw eigen staat en stuur
in uw eigen vaste hand.
Niet op sleeptouw, niet aan band!
Roeit met eigen riemen, spant uw eigen zeilen
of in rampspoed, niet te peilen,
stort gij Nederland.116 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
132 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.