Nieuwe pagina 0

OP KERSTDAG IS GEBOREN

Op Kerstdag is geboren
in een schoonen, klaren nacht,
mijn heil, mijn uitverkoren,
die mij de liefde bracht.

Op Kerstdag heeft geklonken
der engelen eeuwig lied.
Dat heeft zij mij geschonken;
en 't wonder is geschied.

En 't wonder is verschenen
gelijk een schoone ster.
Blik op, mijn vreugd, daarhenen.
Uw stonde is niet zoover.

Ik zie de liefde gloren
in allerhoogste pracht.
Op Kerstdag is geboren
die mij den hemel bracht.35 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.