Nieuwe pagina 0

OP DEN WEEFSTOEL.

Zit ik op mijn stoeleke,
tiek-tak, tiek,
en speel ik met mijn spoeleke,
tiek-tak, tiek,
dan denk ik op mijn tjoeleke
en zing me zot en ziek;
tiek-tak, tiek-tak, tiek-tak, tiek.

Weef ik aan mijn webbeke,
tiek-tak, tiek,
ik doe 't al voor mijn kebbeke,
tiek-tak, tiek,
ze snatert als een snebbeke,
en bleust gelijk een kriek;
tiek-tak, tiek-tak, tiek-tak, tiek.

Lever ik mijn lappeke,
tiek-tak, tiek,
ik koop heur mantelkappeke,
tiek-tak, tiek,
we trippen van het trappeke,
en dansen op muziek;
tiek-tak, tiek-tak, tiek-tak, tiek.86 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.
16 Natuur, St.-Martens-Latem (De Praetere) z.j. (1903), 128 p.
172 Gedichten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1907, 224 p.
186 Gedichten, tweede vermeerderde druk, Amsterdam 1911, 242 p.
240 Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam 1918, 305 p.