Nieuwe pagina 0

ONZE LIEFDE IS VROOM

Onze liefde is vroom, in haar vruchten vroom!
Ben ik het wel die zing en vind?
Uw ziel doorwaait mij als een wind
en schudt de liederen uit den boom.

Ik voel zoo geern uw adem gaan
doorheen het loover van de kruin.
Dan zwaai ik over, schoon en schuin,
en hoor mijn wilde harte slaan.177 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.