Nieuwe pagina 0

ONS STERKSTE RIVIER.

Wij roemen de grootsche Maas,
Wij prijzen de breede Schelde;
Zij stroomden voor ons te velde
Vr Luik en 't Land van Waes.

Water is week, helaas.

Ons laatste rivier is klein,
Met den wonderen naam van IJzer.
Daar mag de Duitsche keizer
Wel denken om den Rijn.

Of die zoo sterk zal zijn?32 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.