Nieuwe pagina 0

ONS BRUSSEL

Houd wat gij hebt, blijf wat gij waart,
Vlaming!
Wilt gij uw leven het leven waard,
Staat voor uw Leeuw en leeuwenaard.
Vlaamsch, Vlaamsch, naar rechten en betaming!
Een harde kuisch
In uw Dietsche huis!
Brussel den Vlaming!

Niet als Parijs, niet als Berlijn,
Vlaming;
Blijkt uw daad geen daad in schijn,
Brussel zal ons Brussel zijn.
Vlaamsch, Vlaamsch, geen andere benaming;
Noch Duitsch, noch Fransch,
Noch andermans;
Brussel den Vlaming!

Hebt gij een hart, zoo toon het nu,
Vlaming!
Brussel aan mij, Brussel aan u!
Vlaanderen, Vlaanderen vecht voor u!
Vlaamsch, Vlaamsch, en, onmoed tot beschaming,
Den leeuw geplant,
In Dietsch Brabant!
Brussel den Vlaming!30 Vaderlandsche liederen, Volksuitgave, Anderlecht 1917, 48 p.
58 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
67 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
64 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.