Nieuwe pagina 0

OMZET U RINGS MET TULPEN.

Omzet u rings met tulpen
en hoor mijn zang.
Mijn bloemeken, zachtfulpen
is uwe wang.

Uw voorhoofd is doordronken
als van de sneeuw,
waarmeê de bergen vonken
van eeuw tot eeuw.

De zwanen zwaaien pluimen
om uwen hals,
gewassen in het schuimen
des watervals.

Zo vlug als die der hinde
is uwe voet!
Als schaduw van de linde
uw mild gemoed.


Komt uit "DE BLOEM DER HEIDE" vers V,
59 Natuur, St.-Martens-Latem (De Praetere) z.j. (1903), 128 p.
33 Uit zonnige jeugd, Amsterdam z.j. (1916), 75 p.
155 Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam 1918, 305 p.

40 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
17 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.
46 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.