Nieuwe pagina 0

OM LIEDREN, DANSEND IN UW OOGEN

Om liedren, dansend in uw oogen,
om kussen, bloeiend om uw mond,
ik kom, ik kom tot u gevlogen
in éenen dag de wereld rond.

Met tranen waar de vreugd in perelt,
vol zuiver vuur, vol zuivre pijn,
in éen, in éen dag om de wereld!
Ik móet uw licht, uw zonne zijn.52 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.