Nieuwe pagina 0

O, ALS DE LIEFDE WEDERKEERT!

O, als de liefde wederkeert
Uit 't verre land van 't lijden;
Dan helpt het niet dat ge u verweert
Dan baat geen tegenstrijden.

Ze breekt uw lans, ze klieft uw schild,
Bedreigt u 't lieve leven;
En of gij wilt of niet en wilt,
Gij moet u overgeven.

Dan wordt uw lans en schild hersmeed;
Gij wordt een van haar knechten;
En moet weer, zij 't u lief of leed,
Voor de oude liefde vechten!85 Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.