Nieuwe pagina 0

O LIEFDE, VUUR VAN BLOED

O liefde, vuur van bloed,
dat voedt mij en verteert,
hoe blijf ik ongedeerd
in uwen gloed?

Zon brandt de boomen op het hart.
De kruinen zengen.
Doch na de zwarte wintersmart
moet zon de bladeren brengen.40 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.