Nieuwe pagina 0

O LIEFDE, IS ONZE LIEFDE EEN WONDER

O Liefde, is onze liefde een wonder!
Ten hemel brandt zij als de zon.
De werelden gaan op en onder,
maar zij blijft staan, waar zij begon.

Maar zij blijft staan of schijnt te stijgen
bij elke trede die wij doen.
Ons leven is een zuiver hijgen
naar zonnekracht en zomergroen.

Wat geeft het of wij onbegrepen
als menschen onder menschen gaan,
of schaduwlovers, hartbenepen,
de hoogste wegen niet bestaan.

Door liefde zijn wij uitverkoren
om een te zijn in held'ren plicht.
Wie tot den zonnekreits behooren,
gaan eeuwig, eeuwig in schoon licht.