Nieuwe pagina 0

NU GEEN BEZORGDHEID OPENSLAAN

Nu geen bezorgdheid openslaan!
De dauw is blauw en licht de baan.
Een schoonen morgenstond, mijn schat,
zal ik u voeren uit uw stad.
Dan gaan de torens vor ons uit
en stilte maakt de harten luid
waar 't lied der nachtegalen schalt
en zon door groene schaduw valt.161 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.