Nieuwe pagina 0

NU BRENGT DE MEI ONS DROEVE LIEDEREN

Nu brengt de Mei ons droeve liederen;
liederen toch.
Wat geeft ons alle smart? Ze ruischen en ze zingen.

Nu brengt de Mei ons droeve liederen.
Weet gij 't nog
van onzen schoonen tuin, vol klokjes en seringen?

Nu brengt de Mei ons droeve liederen.
Liefste mijn,
uw hart is in mijn hart en in den zonneschijn.156 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.