Nieuwe pagina 0

NIEUWE MEI

Een Mei gaat open uit mijn hart,
De bloei der blijdschap na de smart;
En heerlijk kleurt de zonnegloed
Daarin mijn bloed.

Mijn nieuwe Mei, zoo frisch en vroom!
De nachtegaal zit op den boom,
Stort goud en paarlen op den vliet
Van oud verdriet.

Zijn galmkruin is de roode beuk.
Daar lokt hij, overwelmd van reuk
Geruisch en licht, met hel gefluit
Een antwoord uit.53 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
44 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
53 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
118 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
44 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
132 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.