Nieuwe pagina 0

NIET WIJS OF EEN SCHULDLOOZE VREUGD.

Niet wijs of een schuldlooze vreugd
Mij morgen niet weegt op het hart,
Toch noem ik geen noodlot wreed
Want allen is 't leven hard.
Wel voel ik schrammen van doorn,
Die reikend een roosje pluk;
Doch wee wie zijn dagen van leed
Niet strekken tot ver geluk.64 Uit de diepten, Amsterdam (S.L Van Looy) 1911, 85 p.