Nieuwe pagina 0

NIET MET ELKENDEEN

Sluit niet tegen uw geweten,
om de macht een slecht verbond.
Die uit elke teil kan eten,
is een echte hond.

Die naast elke knie kan knielen,
heeft een slavenaard.
Slechts een volk van hoge zielen
is der vrijheid gaven waard.128 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
126 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
65 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.