Nieuwe pagina 0

NE JUDICES.

Beschuldigt en veroordeelt niet,
O dwaze, dwaze lieden;
Daar is maar Een die alles ziet
En alles laat geschieden.

Daar is maar Een die alles weet,
En die niet zal vergeten;
En met de maat waarmęe gij meet
U zelf zal meten.72 Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.