Nieuwe pagina 0

NAAR BROEDREN!

Over zeeŽn trekt het hart
Naar broedren.
Van eender vaadren, eender moedren,
Staan wij naasteen in vreugd en smart.
Naar broedren, naar broedren trekt het hart.

Heil de Helden uit uw strijd;
Zij leven!
Zij hebben hunnen roem geschreven
Met edel bloed in sterken tijd.
Zij leven, de Helden uit uw strijd.

Heil uw Vrouwen en heur da‚n;
Zij leven!
Zij hebben meer dan bloed gegeven,
Hebben den hongerdood gestaan.
Zij leven, uw Vrouwen en heur da‚n!

Zie naar Holland, 't moederland.
En Vlaandren!
In hou en trouw uw medestaandren,
Reiken we vast een broederhand,
In Vlaandren en in 't moederland.

Zij met U, Zuid-Afrika,
Gods zegen.
Wij volgen, op zijn gloriewegen,
Uw dapper volk, dat niet verga.
God zegene Dietsch Zuid-Afrika!26 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
13 Vaderlandsche liederen, Volksuitgave, Anderlecht 1917, 48 p.
21 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
30 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
146 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.