Nieuwe pagina 0

MOLENBEELD.

Molen draait ten hemel op,
molen draait ter aarde neer,
molen met een kruis er op,
ach, mijn hart doet zeer.

Zwaai ik met één arm omhoog,
'k zink al met een ander laag.
Hartstocht, die het zeil doorvloog,
blaast nu hijgend traag.

Moet ik, steeds in de aarde vast,
Strekken naar den hemel heen,
molen, draag uw kruis en last
trotsch alleen.23 Uit de diepten, Amsterdam (S.L Van Looy) 1911, 85 p.
85 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
99 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.