Nieuwe pagina 0

MIJN ZIEL IS IN DEN BERKEBOOM

Mijn ziel is in den berkeboom,
die wiegelt.
Hij roert vol groen, hij blankt zoo vroom.
Het blij gebladert spiegelt.

Mijn ziel is in den berkeboom,
die donkert.
Hij droomt een klaren zilv'ren droom,
een stroom van sterren flonkert.46 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.