Nieuwe pagina 0

MIJN LIEFSTE IS HIER GEWEEST

Mijn liefste is hier geweest.
Daarvan is al het huis doorgeurd.
Het ruischt en kraakt van lust om alle treden.
Het glanst in alle ruiten.

Mijn liefste is hier geweest.
Heden, heden!
Gij, vogelen, die kweelt daarbuiten,
gij, bloemen, die de struiken kleurt,
kleurt en schatert op het klaarst.
Mijn hart is in feest!

Mijn hart is in bloei! Het zingt en geurt daarbinnen
het rijkst, het wonderbaarst.
Liefde licht en waait daarover
als zuivere zegening. O zoetste der vriendinnen,
nog wijlt gij hier. Uw oogen blinken door het loover.
Mijn blijdschap is een sprankelen van uw geest.113 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.
152 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.