Nieuwe pagina 0

MIJN LIEFJE IS ZOO OOLIJK.

Mijn liefje is zoo oolijk,
Mijn liefje is zoo fijn;
Zoo vrij en zoo vroolijk
Geen lievekes zijn.
O wietla, o wietla,
O wietla zoo fijn!

Haar handje is bevallig,
Haar handje is zoo fijn;
Het moeit zich zoo mallig
Met garen en twijn!
O wietla, o wietla,
O wietla zoo fijn!

Haar voetje is zoo zwierig,
Haar voetje is zoo fijn;
Het steelt u zoo gierig
De dartlende dij'n.
O wietla, o wietla,
O wietla zoo fijn!

Haar mondje is zoo honnig,
Haar mondje is zoo fijn;
Zoo weelderijk wonnig
Verlustigt geen wijn.
O wietla, o wietla,
O wietla zoo fijn!

Haar borstje is zoo mollig,
Haar borstje is zoo fijn;
Het beurst u zoo bollig
Het keurs van satijn.
O wietla, o wietla,
O wietla zoo fijn!

Is 't alles zoo pertig,
Is 't alles zoo fijn,
Ik hoop, openhertig,
De rest zal 't wel zijn.
O wietla, o wietla,
O wietla zoo fijn!25 Natuur, St.-Martens-Latem (De Praetere) z.j. (1903), 128 p.