Nieuwe pagina 0

MIJN HARTJEN IS EEN VOGEL.

Getoonzet door EDWARD CRIEL.

Mijn hartjen is een vogel
Al heeft het nu geen lied;
Mijn hartjen is gevangen,
Die 't ving en weet het niet.

Nu zwijgt het krank en roerloos,
Hoe dartel ook weleer;
En die het zoo doet treuren,
Vermoedt het nimmermeer.

Ach, wist zij het, en kwam zij,
Het troosten in zijn kooi,
Het zong haar, van zijn liefde,
Veel wijsjes wild en mooi.

Het zong haar, lijk de leeuwerk
Zijn lied zingt tot de zon;
Totdat een aardig deuntje
Wellicht haar liefde won.

Mijn hartjen is gevangen,
Mijn hartjen heeft geen lied.
En toch verlangt mijn hartjen
Naar bosch en vrijheid niet!43 Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.