Nieuwe pagina 0

MIJN HART, VOL HOOGE KAMEREN

Mijn hart, vol hooge kameren,
beukte de Liefde ineen.
Ik hoorde slaan met zeven hameren:
Mij alleen! Mij alleen!
Mijn hart wordt licht, Gods hart gelijk.
Heersch daarin, het is uw Rijk.238 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.