Nieuwe pagina 0

MARMOTJE

Dik marmotje leeft van knagen,
van een tandeke dat snijdt
en van slapen al de dagen
van den donkren wintertijd.

Eten, slapen, slapen, eten,
en de wereld te vergeten:
Wel te ruste, en appetijt!19 Onze baby's, Amsterdam (De Hooge Brug) 1920, zonder pag.