Nieuwe pagina 0

LOHENGRIN.

Ik hoorde 't niet, ik voelde't -
Lohengrin!
Ik weende zonder droefheid -
Lohengrin!
En in mijn ziel weerklonk het
Als 't hooglied mijner min.

Het ruischte uit hoogen hemel -
Lohengrin!
Het hellemde over de aarde -
Lohengrin!
En zweefde om zacht te sterven
Den hemel weder in.89 Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.