Nieuwe pagina 0

LIEF, NU MIJN WEEDOM IS GESTILD

Lief, nu mijn weedom is gestild,
nu al de lucht
vol groen gerucht
en blauwe blijdschap trilt,
trippelt dit lied tot u, een klein, lief kind,
dat waaiend is in licht en morgenwind.41 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.