Nieuwe pagina 0

LICHT IS UW LAST, GEEN JUK

Licht is uw last, geen juk,
o Liefde.
Uw goud is zonnegoud.
Uw zwart
vol groen, gelijk de nacht in 't woud.
Licht is uw last, o Liefde.
Ook uw smart
straalt boven elk geluk.237 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.