Nieuwe pagina 0

LENTE IN VLAANDEREN

O, de eerste dag vol lachend licht,
vol liederen in 't geboomt!
O, zon op een menschenaangezicht....
Ik had u niet zoo gedroomd!

O, de eerste daad na een eeuw van druk!
O, 't volk dat samenloopt,
zijn recht verlangt en door recht geluk....
Ik had u niet zoo gehoopt!

Laat dreigen nog stormen uit grauwe wolk
en vlagen van nijd en wo.
Wij Vlamingen zijn een zonnevolk,
wij gaan ten zomer toe.75 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.
70 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.