Nieuwe pagina 0

LAAT ZE GAAN, LAAT ALLE GAAN

Laat ze gaan, laat alle gaan,
kwade menschen, kwade dagen.
Liefde blijft uw liefde dragen
en ons heil in vlammen staan.

Als in hartelijker tijd
reien door den boomgaard springen,
zullen roode monden zingen,
Lief, dat gij de Lente zijt.12 Overgebleven Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 31p.