Nieuwe pagina 0

KONINKVENTJES.

Open uw deur met een gerreke;
't sneeuwt en 't waait.
Kijk maar eens op naar ons sterreke,
hoe het draait!
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat 't kraakt
't kindeke sluimert en moederke waakt.

't Ligt in zijn steenen krebbeke,
zoo gerust.
Moeder heeft 't oog van haar kebbeke
toegekust.
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat 't kraakt:
't kindeke sluimert en moederke waakt.

Haal van uw bed voor uw broederke
dekens warm.
Geef er uw wijn voor zijn moederke:
ze is zoo arm.
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat 't kraakt:
't kindeke sluimert en moederke waakt.

Vindt ons geladen kemelke
Betlehem,
Jezuke zet ons in 't hemelke
nevens hem.
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat 't kraakt:
't kindeke sluimert en moederke waakt.124 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.
207 Gedichten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1907, 224 p.
222 Gedichten, tweede vermeerderde druk, Amsterdam 1911, 242 p.
285 Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam 1918, 305 p.