Nieuwe pagina 0

KONIJNTJE

Konijntje kan zijn oortjes stellen,
Konijntje kan zijn oogjes schuinen,
heeft al zeven springgezellen
om te hollen op de duinen.
Langoor, Schuinoog, Huppelbeentje
droomt nu in zijn eentje.5 Onze baby's, Amsterdam (De Hooge Brug) 1920, zonder pag.