Nieuwe pagina 0

KOMT ALLES ZOOALS 'T KOMEN MOET

Komt alles zooals 't komen moet,
uit schaduw, die het schoon verborg,
bij 't licht der ziel wordt alles goed,
het leven rijker dan de zorg.

Komt alles zooals 't komen moet,
de troost der tranen trilt als dauw,
de strijd verzacht, het leed verzoet,
de zwoele dag verhoogt tot blauw.

Komt alles zooals 't komen moet,
dan knielt de mensch vor Gods besluit,
en in den hemel van 't gemoed
staan vonkelend veel sterren uit.247 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.