Nieuwe pagina 0

KOM, TROOSTLIJKE AVONDZEGEN

Kom, troostlijke avondzegen,
omlommer leed en lust.
Ook wie den dag genegen
verlangen rust.
Ook wie in liefde stralen
begeeren zachter pracht.
Wil dalen, stil dalen.
Dan stijgt de nacht.67 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.