Bibliografie van René De Clercq

Bibliografie van René De Clercq

Bron: René De Clercq (1877-1932) Een monografie van dr. Koen Hulpiau

1. LITERAIR WERK

a. Dichtbundels

Gedichten, Kortrijk (Jules Vermaut) 1896, 67 p.

Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.

Ideaal. Een sonnettenkrans, Gent (A. Siffer) 1900, 60 p.

Liederen voor 't volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.

Natuur, St.-Martens-Latem (Julius De Praetere) z.j. (1903), 128 p.

Gedichten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1907, 224 + XIV p.

Toortsen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1909, 92 p.

Uit de diepten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1911, 85 p.

Gedichten, 2e vermeerderde druk, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1911, 242 + XV p.

De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum, (C.A.J. Van Dishoeck) 1915, 58 p.

Van aarde en hemel. Steun-uitgave, Amsterdam (L. Simons) 1915, 67 p.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht (Dietsche Stemmen) 1916, 63 p.

Uit zonnige jeugd, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur) z.j. (1916), 75 p.

Vaderlandsche liederen, Anderlecht (Vlaamsche Drukkerij) z.j. (1917), 48 p.

Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam (S.L. Van Looy) z.j. (1918), 305 + XIII p.

Onze baby's, Amsterdam (De Hooge Brug) 1920, z.pag.

Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.

Van aarde en hemel, vermeerderde uitgave, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1924, 103 p.

Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) z.j. (1925), 91 p.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, tweede uitgave, Tielt (J. Lannoo) z.j (1927), 98 p.

Van aarde en hemel, vermeerderde uitgave, Leiden (A.W. Sijthoff) 1928, 103 p.

De noodhoorn, 4e zeer vermeerderde uitgave, z.p. (Amsterdam in eigen beheer) z.j. (1932), 160 p.

Nagelaten gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.

Overgebleven gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 31 p.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, 5e zeer vermeerderde uitgave, Utrecht (Nassau) 1940, 186 p.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, 6e zeer vermeerderde uitgave, Utrecht (Nassau) 1943, 186 p.

De noodhoorn, facsimile-uitgave van de vijfde druk en alsdusdanig een zesde druk van deze gedichtenbundel, Sint-Niklaas (Elza De Clercq in eigen beheer) 1975, 186 p.

b. Bloemlezingen

Het beste uit de gedichten van René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1932, 196 p. (verzameld door de dichter zelf).

René De Clercq. Daar is maar één land... Verzameld door Elza De Clercq en ingeleid door Karel Vertommen, Hasselt (Heideland) 1964, 76 p.

René De Clercq. Liederen, leeft! Bloemlezing uit de beste gedichten van René De Clercq. Verzameld door Elza De Clercq, ingeleid door Wies Moens, z.p. (Sint-Niklaas, Elza De Clercq in eigen beheer) z.j. (1977) 202 p.

c. Verhalen in verzen

Halewijn's straf, Gent (A. Siffer) 1898, 20 p.

De internationale roeiwedstrijd te Terdonck, Gent (Jong Vlaanderen) z.j. (1900?), 16 p.

De vlasgaard. Landelijk tafereel in verzen, Gent (Alfons Sevens) 1902, 106 p.

Terwe. Een verhaal in verzen, Maldegem (Victor Delille) 1903, 116 p.

De vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1916, 80 p.

Terwe. Een verhaal in verzen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1916, 126 p.

Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen, Antwerpen (Mercurius) 1918, 120 p.

Maria Magdalena. Bijbelsch verhaal in verzen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1919, 100 p.

d. Verhalend proza

Het Rootland, Leuven (Davidsfonds) z.j. (1913), 340 p.

Harmen Riels, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1913, 326 p.

Het Rootland, Bussum (Paul Brand) 1917, 193 + 185 p.

Het zonnefluitje. Een boek van humor, onder pseudoniem H.C. Joesken, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1926, 291 p.

Een wijnavond bij dr Aldegraaf, Tielt (J. Lannoo) z.j. (1927), 166 p.

Te lande. Een bundel schetsen, Tielt (J. Lannoo) z.j. (1928), 232 p.

e. Dramatisch werk

Halewijn. Opera in drie bedrijven en vijf taferelen, in: De Vlaamsche Gids, 2 (1906) 112-145.

Gebundeld:

Kaïn. Treurspel in drie bedrijven, p. 5 - 7
Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven, p. 71 - 159.
Absalom. Treurspel in vijf bedrijven, p. 161 – 263
Zeist (De Torentrans) 1934, 263 p.

f. Coprodukties

De vlasgaard. Zangspel, samen met Alfons Sevens, Gent (V. Roegiers - Van Schoorisse) 1905, 32 p.

De hoeven. Drama in drie bedrijven, samen met Jan Lefèvre, Antwerpen (Gebroeders Janssens) 1913, 58 p.

De vlasgaard. Zangspel in drie bedrijven en vier taferelen, samen met Alfons Sevens, 3e uitgave, Gent (Pol Saelens) 1921, 48 p.

g. Bewerkingen

Cervantes. De avonturen van Don Quichote. Naar de vertaling van C.U. Schüller tot Peursum, opnieuw bewerkt en ingeleid door René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1930, 524 p.

De historie van doctor Johannes Faustus die een uitneemende grooten toveraar en zwarte konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van zijn onchristelijk leven, wonderlijke avonturen, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk einde en afscheid, bewerkt en ingeleid door dr. René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1931, 156 p.

2. COMPOSITIES

René De Clercq-liederen, 1e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1920) 13 p.

René De Clercq-liederen, 2e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 9 p.

René De Clercq-liederen, 3e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 15 p.

René De Clercq-liederen, 4e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 11 p.

René De Clercq-liederen, 5e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1922) 10 p.

René De Clercq-liederen, Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) g. pag. (twee liederen).

René De Clercq-liederen, 6e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) 11 p.

René De Clercq-liederen, 7e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) 11 p.

Liederen voor Vlaanderen en Nederland, z.pag., z.j. (eigendom en uitgave van den toondichter) (1931) 23 p.

3. DE CLERCQ IN VERTALING

Voor gegevens over vertalingen van het werk van De Clercq in boekvorm, verwijzen wij in eerste instantie naar de bibliografieën van Prosper Arents die in onze literatuurlijst werden opgenomen. Wij vermelden slechts wat Arents niet citeert.

Great like these times (g. vertaler); o.t. „Als deze tijden groot”, in: A Book of Homage to Shakespeare to commemorate the three hundredth anniversary of Shakespeare's death. Edited by Israel Gollancz, Oxford 1916, p. 465.

Hoi iskioi (vert. Arës Diktaios); o.t. „De schaduwen”, in Anthologia Belgõn Poiëtõn. II. Hoi Phlamandoi, Athene 1970, p. 64.

4. VERTALING DOOR RENÉ DE CLERCQ

Charles De Coster. De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. In het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq (voor het proza) en René De Clercq (voor de liederen), Amsterdam - Antwerpen 19142 (diverse herdrukken).