Nieuwe pagina 0

KERSTVREDE

Er werd gevuurd en gekorven,
In de loopgraaf wordt het stil.
Vredeloos zijn gestorven
Menschen van goeden wil.

Thans naket de ongeėvenaarde
Wonderzachte nacht.
Wit staat de dood op wacht.
Gods kinderen hebben de aarde.20 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.