Nieuwe pagina 0

JONG OUD

Wie kan jonge menschen
Leeren jong te zijn?
Tegen vroeg verslensen
Helpt geen zonneschijn.
Veel, dat frisch moest spruiten,
Blijkt ter kiem verdord.
Maar de merels fluiten,
En de zomer wordt.153 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
45 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.